Комисията предприема действия за насърчаване на биотехнологиите и биопроизводството в ЕС

Днес Комисията представи предложение за поредица от целенасочени действия за насърчаване на биотехнологиите и биопроизводството в ЕС. В Съобщението „Изграждане на бъдещето заедно с природата“ се определят предизвикателствата и препятствията и се предлага преодоляването им в съответствие със Съобщението за дългосрочната конкурентоспособност на ЕС. Благодарение на напредъка в науките за живата природа (т.е. биологичните науки), подкрепян от цифровизацията и изкуствения интелект (ИИ), […]

КЕВР предлага за обществено обсъждане проект на Наредба № 6 от …2024 г. за присъединяване на обекти към електрическите мрежи

В изпълнение на правомощието си по чл. 21, ал. 1, т. 3 във връзка с чл. 116, ал. 7 от Закона за енергетиката (ЗЕ), Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) е приела Наредба № 6 от 24.02.2014 г. за присъединяване на производители и клиенти на електрическа енергия към преносната или към разпределителните електрически […]

Комисията представя препоръка за целта за намаляване на емисиите до 2040 г. по пътя към неутралност по отношение на климата през 2050 г.

Днес Комисията публикува подробна оценка на въздействието относно възможните пътища за постигане на договорената цел Европейският съюз да стане неутрален по отношение на климата до 2050 г. Въз основа на тази оценка на въздействието Комисията препоръчва намаляване на нетните емисии на парникови газове с 90% до 2040 г. в сравнение с нивата от 1990 г., като поставя началото на разискване […]

Европейската комисия одобри териториалните планове

След като Европейската комисия одобри днес териториалните планове за справедлив преход на България, страната ще получи 1,2 милиарда евро по линия на Фонда за справедлив преход (ФСП). Чрез ФСП ще бъде подпомогнато създаването на нови работни места и икономически дейности за справедлив преход в областите Стара Загора, Кюстендил и Перник в България, които са изправени пред най-големите социално-икономически […]

Покривна фотоволтаична централа

Цените на панелите намаляват и от това се възползват много домакинства по света – например в страната, която е лидер по поставени покривни инсталации – Австралия, солари има на всяка трета сграда, но по-големите проекти се движат по-тромаво. У нас е точно обратното – от възможностите се възползват основно големи компании и потенциалът на покривите […]

Apple Park – „Зеленият“ кампус на Стив Джобс отваря врати

Apple обяви, че ще отвори своя кампус в началото на месец Април. Преди почти 11 години, през 2006-та година, Стив Джобс за пръв път представя идеята за строежа на сградата, която се простира на 175 акра земя. Захранването й е подсигурено от 100 %  възобновяема енергия. Приблизително 75 процента от нуждите от електричество на Apple […]

Зелена енергия след ядрена катастрофа

В края на 2016-та година украинското правителство представи план за застрояване на площите около Чернобилската атомна електроцентрала. Повече от 30 години след най-тежката авария в ядрената енергетика, идеята е там да бъде построена фотоволтаична система.   Китайският енергиен холдинг Golden Concord Holdings Limited (GCL) и международния контрактор China National Complete Engineering Corp (CCEC) се споменават […]

Накратко за Парижкото споразумение

През 1992 г. в Рио де Женейро се провежда първата Световна среща на високо равнище,  на която са обсъдени проблемите на Земята. Страни от цял свят се ангажират да намалят емисиите на парникови газове до ниво, „което няма да доведе до опасно изменение на климата“. Тази среща води до приемане на ключово международно споразумение – […]

Немски Start-up презентира соларна станция за електромобили за домашна употреба в Мюнхен

Подобно на планираната вече мрежа за електромобили в Холандия, единичната система за зареждане в Мюнхен цели да повиши интереса към мобилността без въглеродни емисии. Базираната в Зюсен, Германия компания Ейт (Eight)  представи през 2013 в изложбената зала на БМВ – Свят мини-зареждаща станция за автомобили, захранвана от слънчева енергия. Станцията е втора версия на модела […]

ЗАПИТВАНЕ ЗА ПРОДУКТ