Проекти – индустриални соларни системи

0

изградени битови
соларни системи

0

изградени
индустриални
соларни системи

Автономна хибридна соларна система 20 kWp, гр. София – разширение

Номинална мощност: 20,25 kWp
Конструкция: Статична за покрив
Соларни панели: Recom Amur Leopard 250 kWp
Инвертори: 3 бр. Victron Quattro 8000 VA, 24V
Нас. място: гр. София
Услуги: Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на хибридна фотоволтаична система с дизел-генератор и акумулаторен блок Rolls Battery – 58,32 kWh
Етап: Готов

Фотоволтаична електроцентрала (ФЕЦ), с. Вресово

Инвеститор: К-БИОЕНЕРГИЯ ЕООД
Мощност: 61,2 kWp
Конструкция: Статична
Соларни панели: Поликристални, Innotech Solar
Инвертори: Powador 18.0 TL3
Нас. място: с. Вресовo, общ. Руен, обл. Бургас
Услуги: Енергиен одит, проектиране, доставка и изграждане
Етап: Завършена с разрешение за ползване (Акт 16), за собствени нужди.

Копие на Фотоволтаична електроцентрала (ФЕЦ) гр. Николаево

Инвеститор: „АГРО ХОУП“ ЕООД

Номинална мощност: 81,84 kWp

Конструкция: Статична

Соларни панели: EcoFocus 240Wp Innotech

Инвертори: KACO Powador 18.0 TL3

Нас. място: гр. Николаево, обл. Стара Загора
Услуги: Одит, проектиране, доставка и монтаж.

Етап: Завършена (присъединена към мрежата на EVN)

Фотоволтаична електроцентрала (ФЕЦ) Тържище София

Инвеститор: Тържище София

Номинална мощност: 10 kWp

Конструкция: Статична за покрив

Соларни панели: поликристални, ITS EcoFocus / 250Wp

Инвертори: Powador 10TL3

Нас. място: гр. София, Тържище София
Услуги: Проектиране, доставка и монтаж.

Фотоволтаична електроцентрала (ФЕЦ) гр. Плевен

Мощност: 29,76 kWp

Конструкция: Статична за покриви

Соларни панели: поликристални, Siliken Atakama

Нас. място: гр. Плевен

Инвертори: KACO Powador 14.0 TL3,  KACO Powador 18.0 TL3
Услуги: Проектиране, доставка и монтаж
Етап: Завършена

Автономна фотоволтаична система, с. Климент

Мощност: 19 kWp
Конструкция: Статична за покрив

Соларни панели: Luxor Eco Line 250Wp poly
Инвертори: Victron Quattro

Нас. място: с. Климент, общ. Каолиново

Акумулаторен блок: Rolls Battery

Етап: Завършено проектиране. Разрешение за строеж

Винаги сме готови да обсъдим вашите идеи,  свържете се с нас

Пишете ни

Намерете ни

бул. Акад. Иван Гешов 104,
ет.6, офис 7
(до Пощенска банка,
вход на бул. Гешов)
София 1612
вижте карта

ЗАПИТВАНЕ ЗА ПРОДУКТ