Проекти

0

изградени битови
соларни системи

0

изградени
индустриални
соларни системи

Фотоволтаична електроцентрала, с. Богданово-II

Инвеститор: Юридическо лице

Мощност: 80 kWp
Конструкция: Статична
Соларни панели: Поликристални, Innotech Solar

Инвертори: Powador 39.0 TL3

Нас. място: с. Богданово, общ. Нова Загора

Услуги: Консултация за закупуване на проект с разрешение на строеж, препроектиране, доставка, изграждане

Етап: Завършена

Фотоволтаична електроцентрала, гр. Ловеч

Инвеститор: Юридическо лице

Мощност: 20 kWp
Конструкция: Статична за покрив
Соларни панели: Поликристални, Innotech Solar

Инвертори: Powador 12.0 TL3

Нас. място: гр. Ловеч

Услуги: Проектиране, доставка и изграждане
Етап: Завършена

Фотоволтаична електроцентрала, с. Мламолово

Инвеститор: Юридическо лице

Мощност: 30 kWp
Конструкция: Статична за покрив и земя
Соларни панели: Поликристални, Renesola

Инвертори: Powador 10.0 TL3 / 12.0 TL3

Нас. място: с. Мламолово, общ. Бобов дол

Услуги: Проектиране
Етап: Завършено проектиране

Фотоволтаична електроцентрала, с. Кортен

Инвеститор: Кортен Солар ООД
Мощност: 80 kWp
Конструкция: Статична
Соларни панели: Поликристални, Innotech Solar

Инвертори: Powador 39.0 TL3

Нас. място: с. Кортен, общ. Нова Загора

Услуги: Консултация за закупуване на проект с разрешение на строеж, препроектиране, доставка, изграждане

Етап: Завършена с разрешение за ползване (Акт 16).

Фотоволтаична електроцентрала, гр. Златарица

Инвеститор: ЕТ „Диком Солар“

Мощност: 74 kWp
Конструкция: Статична
Соларни панели: Поликристални, Schott Solar

Инвертори: Powador 39.0 TL3

Нас. място: гр. Златарица, общ. Златарица

Услуги: Доставка на оборудване, изграждане

Етап: Завършена с разрешение за ползване (Акт 16)

Фотоволтаична електроцентрала, гр. Търговище

Инвеститор: „Милеви“ ООД

Номинална мощност: 199,98 kWp

Конструкция: Стационарна за покриви

Соларни панели: поликристални, Schott Solar

Инвертори: Powador 39.0 TL3

Нас. място: гр.Търговище, общ. Търговище
Услуги: Енергиен одит, проектиране, доставка и изграждане
Етап: Завършена с Акт 16

Винаги сме готови да обсъдим вашите идеи, свържете се с нас

Обадете ни се

02 488 17 47

0885 031 305

0884 612 599

0884 135 911

Пишете ни

Намерете ни

бул. Акад. Иван Гешов 104,
ет.6, офис 7
(до Пощенска банка,
вход на бул. Гешов)
София 1612
вижте карта

ЗАПИТВАНЕ ЗА ПРОДУКТ