Интервю на инж. Динев пред сп. Енерджи Ревю

Българските компании натрупаха доста опит в изграждането на ВЕИ централи
Инж. Иван Динев, управител на Мотто Инженеринг, пред сп. Енерджи ревю – българското специализирано техническо списание за енергетика
ЕР: Г-н Динев, какви продукти и услуги са част от фирменото портфолио на Мотто Инженеринг? Бихте ли споделили някои от последните си реализации?
ИД: Мотто Инженеринг е изцяло специализирана в сферата на PV системите – от предпроектно проучване, проектиране, доставка, изграждане и пускане в експлоатация до гаранционна и извънгаранционна поддръжка на PV системите. Това, че ние сме тясно специализирани ни дава възможност да концентрираме целия си капацитет в реализацията на PV проекти на нашите клиенти. В момента работим по няколко проекта с различни мощности от 30 kWp до 3 MWp. Последните реализации са проекти с одобрено субсидиране по Мярка 312 в селата Грозден – 50 kWp, Богданово – 68 kWp и Млекарево – 62 kWp.
ЕР: Какво е мястото на българските инженерингови компании в пазара на възобновяема енергия у нас? Конкурентни ли са те на европейски специалисти в областта?
ИД: Българските инженерингови компании натрупаха доста опит в проектирането и проектмениджмънта, както и в изграждането на ВЕИ централи. Мисля, че водещите фирми в бранша у нас са конкурентоспособни на всяка една европейска фирма. Още повече, че ние, както и много наши колеги, сме изградили тесни връзки с утвърдени в бранша фирми от Европа. Това ни дава възможност да използваме опита и капацитета им в по-големи и сложни проекти. От друга страна, съвместното партньорство между европейски и български фирми улеснява достъпът им до българския пазар. Добър пример за тази симбиоза е гореспоменатият проект от 3 MWp, който се реализира съвместно от нас и нашите немски партньори Eurosol, които са изградили повече от 2000 фотоволтаични централи в цяла Европа.
ЕР: Как определяте качеството на вече изградените и действащи фотоволтаични мощности на територията на България?
ИД: Като цяло качеството на изпълнение е добро, разбира се, се срещат и PV системи от типа „направи си сам”, което е заложено в манталитета на българина. Все пак инвеститорите не трябва да забравят, че животът на една PV централа трябва да е минимум 25-30 години. Затова тя трябва да е проектирана добре, в съответствие с всички актуални нормативни документи и възможностите на техниката, заложена в проекта. Качеството на продуктите и изпълнението са също от ключово значение.
ЕР: Имат ли шанс българските компании за пробив на съседни пазари?
ИД: Повечето от българските компании не са производители на оборудване за реализацията на фотоволтаични системи, затова смятам, че могат да пробият на съседни пазари единствено с техния know-how.
ЕР: Смятате ли, че новият Закон за енергията от възобновяеми източници стимулира развитието на бизнеса в сектора и как, според Вас, ще се отрази той на бъдещото му развитие?
ИД: Да, отдавна правителството трябваше да приложи по-строги мерки за ограничаване строежа на големи фотоволтаични паркове – имам предвид с мощности над 1 MWp, което спира развитието на българските фирми в сектора. Повечето големи паркове се реализират от чужди фирми, които внасят своето оборудване и наемат местни подизпълнители за строително-монтажните работи. Според мен трябва да се стимулират инвестициите в малки PV централи, в които би могла да инвестира всяка средноголяма българска фирма. По този начин ще се подпомогнат българските инвеститори и приходите от продажбата на енергията от ФЕЦ ще остава в България.
 
 
02 / 488 17 47  |  02 / 444 74 80  
info@motto-engineering.eu
 
 

Копирай линка
Сподели статията

Винаги сме готови да обсъдим вашите идеи,  свържете се с нас

Обадете ни се

02 488 17 47
02 444 74 80
0885 031 305
0886 144 748

Пишете ни

Намерете ни

бул. Акад. Иван Гешов 104,
ет.6, офис 7
(до Пощенска банка,
вход на бул. Гешов)
София 1612
вижте карта

ЗАПИТВАНЕ ЗА ПРОДУКТ