Национална Среща на ВЕИ производителите 01.07.2013 г.

На 1.07.2013 г. се проведе Национална Среща на ВЕИ Производителите организирана от Българската Фотоволтаична Асоциация (БФА). На нея присъства нашият колега Димитър Стоянов, който ще ни запознае с обсъдените теми:
 
Основните въпроси, които се обсъждаха по време на форума, бяха такса достъп за производителите на зелена енергия, бъдещето на бранша и някои аспекти от промените в Закона за Енергетика, които бяха внесени миналата седмица.
Както е известно, 5-членен състав на Върховния административен съд окончателно определи за незаконосъобразни точка 10 и точка 12 от решение Ц-33 III на ДКЕВР от 14.09.2012, с които се въвежда такса достъп за фотоволтаични централи въведени в експлоатация в периода от  01.01.2012 до 30.06.2012 от 30 kWp до 200 kWp и за централи над 200 kWp съответно 221.29 лв./kWh и 189.38 лв./kWh. Адвокат Милена Стоева коментира, че финансовите обезщетения, които включват получаване обратно на вече платените такси, както и лихви, произлезли от предоговаряне на кредити или по собствено усмотрение могат да бъдат предявени към ДКЕВР и към съответното електроразпределително дружество. Първоначалната стъпка е писмена покана за доброволно връщане на сумите, а след това и съдебен иск при необходимост. Лихвите свързани със собствена преценка се начисляват от датата на доброволната покана, а на тези свързани с предоговарянето на кредити – от влизане в сила на предоговарянето. Адвокат Диляна Иванова дори коментира, че вече има подаден иск за обявяване на досегашната такса не само за незаконосъобразна, ами и за нищожна поради неупражнена компетентност по прилагане на европейските директиви от ДКЕВР. Ако това бъде потвърдено от ВАС, ще влезе в сила за всички производители и Елетроразпределителните дружества няма да имат друг избор освен да върнат дължимите суми.  И двете адвокатки представляващи кантори партниращи си с БФА са на мнение, че няма правно основание за плащане на такса за месец Юни, а в случай, че тя вече е платена трябва да бъде предявена като сума в компенсациите. От БФА все пак препоръчват в случай на предлагане на разсрочено получаване на таксите, производителите да се съгласяват, за да не се доведе системата отново до финансов колапс.
Що се отнася до ограниченията в производството, започнали от 04.04.2013г. е доказано по настоящем чрез съдействието на Екатерина Захариева – Вицепремиер в служебното правителство на Марин Райков, а сега шеф на кабинета на Президента на Република България – Росен Плевнелиев, че те са незаконни и в нарушение на Регламент 72 и Директива 28 на Европейската Комисия за приоритетно диспечиране на ВЕИ, от което следва че Електросистемният Оператор е ограничавал производителите незаконно, за което също могат да бъдат заведени дела за пропуснати ползи към оператора. Оказва се, че ЕСО е ограничавал производството единствено на база собствени прогнози, за които той няма капацитет, а не на фактическо производство като в разписаните правила за ограничение дори не фигурират фотоволтаични централи. За съжаление, въпреки прекратяването на ограниченията, в новия Закон за Енергетика, който се очаква да бъде обнародван идната седмица е записано, че ЕСО ще може да ограничава вече не само, когато става дума за сигурността на енергийната система, но и при риск от дисбаланс или отклонение от системните графици на съседни страни. На производителите остава обещанието на Енергийната Комисия в парламента, че ДКЕВР трябва да разпише ясни критерии за това, а ЕСО да обявява публично причините.
Относно бъдещите договори за достъп на ВЕИ производителите е важно да се знае, че те са индивидуални, като всеки производител може да оспорва общите и да предлага допълнителни специални клаузи. Трябва да бъде известно, че специалните клаузи имат по-голяма юридическа тежест на общите, противно на информацията, която се разпространява от някои ЕРП-та, както и че вече има подадени жалби заради това. Същността на тези договори е, че производителите трябва да представят ежедневни прогнози за производството си, на базата на които да бъде балансирана системата, като идеята е да бъдат създадени балансиращи групи от всички енергопроизводители на територията на цялата страна. Специално на националната среща днес бе коментирано, че фотоволтаичните инсталации е добре да формират 3, максимум 4 групи. По този начин, дори даден производител да сбърка в прогнозата си, по-големия мащаб ще доведе до по-голяма агрегация на резултатите. Вече е доказано, че колкото по-обширен е региона на обследване, толкова по-точна прогноза може да бъде създадена. Целта е намаляване на дебалансиращото производство, тъй като то ще се заплаща от съответната група, която е подала грешна прогноза. Целта на БФА е тази цена да не надвишава 20 лв./MWh. Освен това се очаква да бъде въведена и такса управление от ЕСО, но за сега е известно само, че ще има относително малка финансова тежест и вероятно ще е обвързана с променящите баланса прогнози.
Друг напредък в сектора е новият начин на формиране на енергийния микс. Той няма да включва различни добавки, а конкурентни производители, което ще ограничи замърсителите от кондензационните централи. Това бе потвърдено и от доклада на Европейската Комисия и Световната Банка, който посочи, че кондензационните и когенеративни централи работят по твърде непрозрачен регламент. Единствено когенерацията на EVN има реално право на преференциална цена. Възможно е също освен въвеждането на въглеродни квоти, създаването на квоти и за прахови частици, което също ще накара конвенционалните централи да подобрят ефективността си или да ограничат производството. В същото време търговията с тези емисии може да бъде използвана за създаване на двустранни отношения със страни членки на Европейският Съюз, които не са изпълнили задълженията си по националните ВЕИ стратегии.
Така бъдещето на сектора поне що се отнася до ВЕИ става с една идея малко по-прозрачно.
Общото заключение на Националната среща беше, че е важно настояването за въвеждане на постоянни правила и трайни решения, защото само при стабилна нормативна рамка енергетиката в България ще може да се развива.
 
02 / 488 17 47  |  02 / 444 74 80  
info@motto-engineering.eu
 
 
 

Копирай линка
Сподели статията

Винаги сме готови да обсъдим вашите идеи,  свържете се с нас

Обадете ни се

02 488 17 47
02 444 74 80
0885 031 305
0886 144 748

Пишете ни

Намерете ни

бул. Акад. Иван Гешов 104,
ет.6, офис 7
(до Пощенска банка,
вход на бул. Гешов)
София 1612
вижте карта

ЗАПИТВАНЕ ЗА ПРОДУКТ