Как да спестим енергия?

Не винаги се замисляме за ефективността и начина, по който изразходваме предоставената ни електроенергия. Тя е достъпна и удобна, предвид лесното й преобразуване в друг вид енергия. Доста често обаче потреблението ни превъзхожда значително, а понякога и в пъти реалното количество, което би ни свършило работа. Останалата част без да осъзнаваме се връща в околната среда най-често под формата на топлинни загуби.
Предвид непрекъснато нарастващата цена на тока, с мероприятия от действия и подходящи инвестиции можем да оптимизираме потреблението си,  да намалим загубите и да спестим повече,  отколкото очакваме. Ето как:
Изолация.  Полагането на топлоизолация е сред най-прогресивните решения за намаляване потреблението на енергия и намаляване на разходите за отопление/охлаждане. Важно свойство за външните стени е да могат да натрупват топлинна енергия с минимален пренос  и отдаване, с цел предотвратяването на резки температурни колебания между външната и вътрешната част на сградата. С подходяща и качествена изолация инвестицията се възвръща до няколко години, докато след това тя само ще допринася за ежемесечната икономия.
Дограмата също е от значение – 30% от топлината се губи през процепите в нея. Ако изолацията бъде комбинирана с PVC или алуминиева дограма, температурата в жилището се повишава с около 8°C.  Увеличаване на топлинния комфорт се постига и с облицоване на стените с допълнителни слоеве и от вътрешната страна. Това повишава вътрешната температура с още 2°C и спестява около 20% от енергията за отопление. При изолация на тавана, където концентрацията на топлина е повишена, разходите за парно се намаляват с 25%.
При правилно контролиране на отоплението/охлаждането, може да се достигне икономия в рамките на 10-15%. В редица случаи се оказва доста по-рентабилно поддържането на една минимална температура в дадено помещение за нощните периоди, отколкото оставянето му да изстине изцяло. За повторно загряване разходът на енергия значително ще превъзхожда този при поддържането на една константната температура.  Голямо значение също оказват свободните пространства пред отоплителните/охлаждащи тела, чистота на активните им повърхности и тяхното разположение, както и температурата на околните стаи.  Достатъчно е само температурната  разлика  между помещенията да не е голяма.
Електроуреди. Те са устройствата, които превръщат електрическата енергия в друг вид енергия, според нуждите и потребностите ни. Това обаче не се случва без загуби. Подмяната на амортизираните такива, с нови и енергоефективни намалява потреблението с до 38%. Те консумират ток дори и когато са в “standby” режим, тогава част от техните схеми продължават да бъдат захранвани. Изключването от контакта, когато не се използват гарантира икономия от близо 5%. Планираното използване на мощните електроуреди в периода на нощното отчитане на енергопотребление оказва положително влияние върху ценообразуването на сметката ни.
Когато става въпрос за готвене на ток, голямо значение оказва контактната площ между плочата на котлона и готварския съд. При неравности на съда, диаметър по-малък или по-голям от този на котлона или нагар на дъното, топлообмена  е намален и неефективен. От своя страна това води до повишаване на потреблението с  около 15%. Постигане на известна рентабилност се получава когато готвенето е на газ или когато плота е индукционен. При последното, ефективността е около 90%, като останалите 10% са топлинни загуби от нагретия съд.
При хладилника и фризера образуването на лед, честото отваряне и разположението му на места до отоплителни уреди или пряко слънцегреене води до повишена работа от страна на компресора. Образуването на 1cm лед повишава разхода на електроуреда със 75%. Ако настройката на градусите е подходяща може да се постигне икономия до 5%. С добра топлинна изолация и разположени на място с ниска околна температура, фризерите консумират минимално количество електроенергия.
Осветление. На осветлението се дължи почти  ¼ от потреблението на енергия в едно домакинство. Тази консумация се постига поради все още масовото използване на осветителни тела с нажежаема жичка, които превръщат основната част от енергията в топлина, а останалата част (около 5% ) в нужната ни светлина. В сравнение с енергоспестяващите осветителни тела, конвенционалните имат и намален живот. Една инвестиция и подмяна на няколко от най-често използваните осветителни тела с енергоспестяващи ще доведе до значителна промяна в потреблението. Тяхната консумация е с около 80% по-малка от тази на обикновените електрически крушки, а работоспособността им е предвидена да бъде от 12 000 до 20 000 часа. С цел допълнително повишаване на оптимизацията в част от домакинствата, при някои от стълбищните инсталации на жилищни и административни сгради се залага на системи, които управляват осветлението чрез засичане на присъствие. Положително влияние върху консумацията оказват и ключовете, които позволяват регулиране на осветлението /димери/.
Финансиране.  Програмата за кредитиране на енергийната ефективност в дома REECL предоставя на домакинства или сдружения на собственици от цялата страна възможност да се възползват от предимствата на енергийната ефективност и да получат целеви кредити и безвъзмездна финансова помощ. Повече информация ще получите на сайта на програмата (http://www.reecl.org/bg/). Тази програма кредитира и проекти за изграждане на малки фотоволтаични системи 🙂
 
02 / 488 17 47  |  02 / 444 74 80  
info@motto-engineering.eu
 
Свързани статии:
Кредитиране по REECL с 20% грант
 
 

Копирай линка
Сподели статията

Винаги сме готови да обсъдим вашите идеи,  свържете се с нас

Обадете ни се

02 488 17 47
02 444 74 80
0885 031 305
0886 144 748

Пишете ни

Намерете ни

бул. Акад. Иван Гешов 104,
ет.6, офис 7
(до Пощенска банка,
вход на бул. Гешов)
София 1612
вижте карта

ЗАПИТВАНЕ ЗА ПРОДУКТ