Добивът на ФЕЦ през 2012 година

Колко енергия са произвели фотоволтаични централи изградени и поддържани от Мотто Инженеринг през 2012 година?
В нашата практика ежедневно ни се налага да правим изчисления относно прогнозния добив на различни фотоволтаични централи. И за нас, а предполагаме и за нашите клиенти, е интересно да научим, доколко прогнозите доказват своята достоверност в реални експлоатационни условия. По долу ще Ви представим данни за производството на ел. енергия на част от изградени от нас фотоволтаични централи.
Фотоволтаичен парк Млекарево – с.Млекарево, общ. Нова Загора
Изградихме този парк с поликристални панели Sharp, инсталираната мощност е 63 kWp и е със статична конструкция с наклон от 30°. Проектът е субсидиран по мярка 312 на Програмата за развитие на селските райони. Представените данни показват съотношението между прогнозни изчисления и действителния добив за 2012 година. През 2012 година централата е произвеждала много повече от очакваното.
Фотоволтаичен парк Богданово 1, с.Богданово, общ. Нова Загора
Централата е с инсталирана мощност от 67,68 kWp, изградена е с висококачествените немски фотоволтаични  модули SOLON. Мотто Инженеринг пусна фотоволтаичната централа в експлоатация през 2011 год. Нейната конструкция също е статична, а мощността й се управлява и инвертира посредством инверторите на KACO New Energy GmbH, Германия. Произведената й енергия през 2012 година възлиза над 85 000 kWh.600
Едноосен, следящ фотоволтаичен парк, гр. Нова Загора
Централата е една от първите изградени от Мотто Инженеринг и едновременно с това е първата в България по отношение на технологията и високата производителност, с която се довива електричеството –две едноосни, следящи слънцето системи SunCarrier, които са разработени от немската фирма a+f GmBH. Активната площ на фотоволтаичния генератор (активната добивна площ на цялата централа) е 2 х ~250m2 , като това е реализирано  с 396 бр. поликристални модули Sharp, всеки от които има мощност от 175Wp. Енергията се преобразува от 2 инвертора KACO Powador. Паркът е с номинална инсталирана мощност от 69,3 kWp (по 34,65kWp за всяка една от следящите системи). Изградихме и пуснахме в експлоатация системата в началото на 2010 год.
Посочената информация е за добива на централата през 2011 и 2012год., сравнен с прогнозния добив при стационарни системи със същата номинална мощност.Спестените CO2 емисии възлизат на над 250 тона за периода на експлоатация на фотоволтаичната централа.
  Спестени SO2 емисии, съпоставени спрямо произведена енергия от ТЕЦ (при наличие на сероочистваща инсталация)
Следящата слънцето система SunCarrier повишава годишния добив с около 33% за 2011 год. и с над 40% за 2012 год. спрямо прогнозния добив за статична система 🙂
 
 
02 / 488 17 47  |  02 / 444 74 80  
info@motto-engineering.eu
 
 
 

Копирай линка
Сподели статията

Винаги сме готови да обсъдим вашите идеи,  свържете се с нас

Обадете ни се

02 488 17 47
02 444 74 80
0885 031 305
0886 144 748

Пишете ни

Намерете ни

бул. Акад. Иван Гешов 104,
ет.6, офис 7
(до Пощенска банка,
вход на бул. Гешов)
София 1612
вижте карта

ЗАПИТВАНЕ ЗА ПРОДУКТ