Какви стъпки трябва да предприемем?

Какви стъпки трябва да предприемем, ако решим да изградим една фотоволтаична система с мощност не по-голяма от 30 кВт и да я свържем към електроразпределителната мрежа?
 
Какви са документите, които са ни необходими и към кои институции трябва да се обърнем?
Много от клиентите ни се обръщат към нас с точно тези въпроси, затова решихме да напишем статия, в която да ги разясним.
1.  Къде могат да се изградят фотоволтаици с мощност до 30 кВт?
Фотоволтаична централа с мощност до 30 кВт може да се изгради в урбанизирани територии. Фотоволтаичните панели могат да се инсталират върху покрив и/или фасада на съществуваща сграда и в поземлените имоти към сградите. Не е задължително постройката да има акт за ползване (Акт 16).
2.  Какви документи са необходими за да получите разрешение за строеж на фотоволтаична система с мощност до 30 кВт
Според допълнение към закона за устройство на територията (ЗУТ), което в сила от 03.05.2011 г., режимът за издаване на разрешение за строеж на системи до 30 кВт е облекчен и не е необходим технически проект, а само:
становище от инженер-конструктор,
становище от електроинженер с чертежи, схеми, изчисления и указания за изпълнението им.
Освен това са Ви необходими следните документи:
скица с виза за проектиране на фотоволтаична централа по чл. 147, ал. 1 и ал. 2  на ЗУТ– получава се от главния архитект на общината,
становище от локалното ЕРП за присъединяване на централата към електроразпределителната мрежа, за което се подава искане за проучване на условията за присъединяване към ел. разпределителната мрежа в съответното ЕРП (ЧЕЗ, ЕВН, ЕОН). Мястото на присъединяване на фотоволтаични системи до 30 кВт съвпада с мястото, където е монтирано средството за търговско измерване на потребяваната електрическа енергия, в случаите, когато инсталираната мощност не надвишава предоставената мощност за присъединяване на сградата като потребител.
3.  В каква последователност се изваждат документите?
Първо подавате искане за изготвяне на скица с виза за проектиране на фотоволтаична централа в съответната община.  След това  се подава искане за проучване за присъединяване на производител на електрическа енергия към електроразпределителната мрежа (ЕРМ). Заедно с искането трябва да представите нотариален акт за имота и копие от документ за самоличност. В срок от един месец получавате становище относно присъединяването на системата към мрежата.
Паралелно на това или след като получите готовата виза за проектиране и становище за присъединяване можете да се обърнете към компетентна фирма от фотоволтаичния бранш (например към Мотто Инженеринг :), която ще Ви изготви необходимите инженерни становища.
С всички гореизброени документи отивате в общината и подавате искане за разрешение за строеж на фотоволтаичната центарала.
Надяваме се, че сме Ви били полезни с тази информация. Ако имате още въпроси или искате да се консултирате с нас, не се колебайте да ни потърсите на тел. 02 488 17 47 или да изпратите запитване на имейл: info@motto-engineering.eu.
П.П. Информацията е актуална към 17.09.2012 г.
 
02 / 488 17 47  |  02 / 444 74 80  
info@motto-engineering.eu
 

Копирай линка
Сподели статията

Винаги сме готови да обсъдим вашите идеи,  свържете се с нас

Обадете ни се

02 488 17 47
02 444 74 80
0885 031 305
0886 144 748

Пишете ни

Намерете ни

бул. Акад. Иван Гешов 104,
ет.6, офис 7
(до Пощенска банка,
вход на бул. Гешов)
София 1612
вижте карта

ЗАПИТВАНЕ ЗА ПРОДУКТ