Реален и прогнозен добив от ФЕЦ през 2015 г.

В сферата на възобновяемите източници често се правят изчисления за прогнозни добиви на централите, произвеждащи енергия. Важно за нас и интересно за клиентите ни, е да бъде потвърдена достоверността на прогнозите в реални работещи условия. Ще ви представим данни за производството на елeктрическаенергия на една от изградените и подържаниот нас фотоволтаични централи. Системата е с номинална мощност 69.3 kWp, изградена с поликристални панели и  централни инвертори на KACO. Любопитното при нея е, че е едноосна, въртяща се система, която  променя позицията си спрямо тази на слънцето.  
Добив ФЕЦ Нова Загора SunCarrier, 69.3 kWp
Месец
 
 
Прогнозен добив на ел. енергия [kWh]
 
Реално произведена ел. енергия
[kWh]
Процентно съотношение
 
Януари
3950
5056.18
28%
Февруари
5340
6431.76
20%
Март
7460
7692.15
3%
Април
8190
10093.03
23%
Май
9430
7277.77
-23%
Юни
9240
12935.85
40%
Юли
10100
14082.02
39%
Август
9870
12683.9
29%
Септември
8230
9761.47
19%
Октомври
6570
6,646.16
1%
Ноември
4780
6064.27
27%
Декември
3930
5273.13
34%
Общо
87090
103997.69
19%
Фиг. 1. Добив на ФЕЦ Нова Загора,  „SunCarrier” – 69.3 kWp
 
 
Фиг. 2. Графично представен прогнозен/реален добив на ФЕЦ Нова Загора, „SunCarrier” – 69.3 kWp

Копирай линка
Сподели статията

Винаги сме готови да обсъдим вашите идеи,  свържете се с нас

Обадете ни се

02 488 17 47
02 444 74 80
0885 031 305
0886 144 748

Пишете ни

Намерете ни

бул. Акад. Иван Гешов 104,
ет.6, офис 7
(до Пощенска банка,
вход на бул. Гешов)
София 1612
вижте карта

ЗАПИТВАНЕ ЗА ПРОДУКТ