Европейската комисия одобри териториалните планове

След като Европейската комисия одобри днес териториалните планове за справедлив преход на България, страната ще получи 1,2 милиарда евро по линия на Фонда за справедлив преход (ФСП). Чрез ФСП ще бъде подпомогнато създаването на нови работни места и икономически дейности за справедлив преход в областите Стара Загора, Кюстендил и Перник в България, които са изправени пред най-големите социално-икономически предизвикателства в контекста на прекратяването на употребата на въглища и намаляването на емисиите на CO2. С фонда България ще бъде подпомогната също да постигне целите на ЕС в областта на климата и енергетиката до 2030 г., както и неутрална по отношение на климата икономика до 2050 г.

С приетите днес териториални планове за справедлив преход приключва одобряването на инвестиции в общ размер от 11 милиарда евро по политиката на сближаване (2021—2027 г.) в подкрепа на по-конкурентоспособна, по-сплотена и по-екологична България, без да се пренебрегва никой.

По линия на ФСП ще бъдат подпомогнати преходът от производство на енергия от въглища, както и преквалификацията, повишаването на квалификацията и създаването на нови възможности за заетост за над 15 000 работници в трите области. Освен това ще бъдат рехабилитирани 2 190 хектара земя с цел развитие на промишлени зони и изграждане на мощности за възобновяеми енергийни източници. Мерките за енергийна ефективност на жилищните сгради, насочени към енергийно бедните домакинства и уязвимите потребители, ще спомогнат за справяне с енергийната бедност. По линия на ФСП ще бъдат подкрепени също потребителите, които са производители, както и създаването на общности за енергия от възобновяеми източници. По този начин, освен че ще бъдат подобрени условията на живот, ще бъдат намалени потреблението на енергия, сметките за електроенергия и емисиите на парникови газове.

За да се гарантира, че ФСП отговаря на нуждите на място, с подкрепа от фонда във всяка една от трите български области ще бъдат създадени местни подкомитети, в които директно ще участват широк кръг заинтересовани страни с цел осигуряване на местно представителство и участие в управлението на ФСП.

Общо 96 региона от всички държави — членки на ЕС, получават подкрепа от фонда в рамките на 70 плана. След като българските териториални планове за справедлив преход бяха одобрени, програмирането на ФСП в ЕС приключи и сега усилията се съсредоточават върху изпълнението.

 

Източник: https://ec.europa.eu/

 

Свържете се с нас, насреща сме за въпроси:
02 / 488 17 47
info@motto-engineering.eu

Копирай линка
Сподели статията

Винаги сме готови да обсъдим вашите идеи,  свържете се с нас

Обадете ни се

02 488 17 47
02 444 74 80
0885 031 305
0886 144 748

Пишете ни

Намерете ни

бул. Акад. Иван Гешов 104,
ет.6, офис 7
(до Пощенска банка,
вход на бул. Гешов)
София 1612
вижте карта

ЗАПИТВАНЕ ЗА ПРОДУКТ