Комисията предприема действия за насърчаване на биотехнологиите и биопроизводството в ЕС

Днес Комисията представи предложение за поредица от целенасочени действия за насърчаване на биотехнологиите и биопроизводството в ЕС. В Съобщението „Изграждане на бъдещето заедно с природата“ се определят предизвикателствата и препятствията и се предлага преодоляването им в съответствие със Съобщението за дългосрочната конкурентоспособност на ЕС.

Благодарение на напредъка в науките за живата природа (т.е. биологичните науки), подкрепян от цифровизацията и изкуствения интелект (ИИ), и потенциала на решенията, вземани въз основа на биологията, за разрешаване на обществени въпроси, биотехнологиите и биопроизводството се превръщат в една от най-обещаващите технологични области на този век. Те може да помогнат на ЕС да осъвремени селското стопанство, горското стопанство, енергетиката, производството на храни и фуражи и промишлеността си. Освен това тези технологии може да допринесат за повишаване на конкурентоспособността и издръжливостта на ЕС, който да предоставя на гражданите си по-качествено здравеопазване и успешно да осъществи екологичния и цифровия преход.

Отрасълът на биотехнологиите и биопроизводството в ЕС се сблъсква с редица предизвикателства: научните изследвания и предаването на технологиите към пазара, сложността на нормативната среда, достъпа до финансиране, уменията, препятствията по веригата на стойността, интелектуалната собственост, общественото приемане и икономическата сигурност.

Ето защо Комисията предлага набор от действия:

  • Подсилване на научните изследвания и насърчаване на нововъведенията.
  • Стимулиране на пазарното търсене.
  • Рационализиране на нормативните процеси
  • Насърчаване на публичните и частните инвестиции
  • Подсилване на уменията в областта на биотехнологиите
  • Изработване и обновяване на стандарти
  • Подкрепа за сътрудничеството и взаимодействието

 

Източници:

Европейска комисия – https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/ip_24_1570

Копирай линка
Сподели статията

Винаги сме готови да обсъдим вашите идеи,  свържете се с нас

Обадете ни се

02 488 17 47
02 444 74 80
0885 031 305
0886 144 748

Пишете ни

Намерете ни

бул. Акад. Иван Гешов 104,
ет.6, офис 7
(до Пощенска банка,
вход на бул. Гешов)
София 1612
вижте карта

ЗАПИТВАНЕ ЗА ПРОДУКТ