Парламентът прие реформа на пазара на електроенергия в ЕС

Реформата, приета в четвъртък, ще направи пазара на електроенергия в ЕС по-стабилен, достъпен и устойчив.

Мерките, съставени от регламент и директива, вече договорени със Съвета, бяха приети с 433 гласа „за“, 140 „против“ и 15 „въздържал се“ и 473 гласа „за“, 80 „против“ и 27 „въздържал се“.

Законодателството ще защити потребителите от нестабилни цени. Членовете на ЕП гарантират, че потребителите ще имат право на достъп до договори с фиксирани цени или договори с динамични цени и ще получат важна информация за условията, които са избрали. Доставчиците няма да имат право едностранно да променят условията на договора.

Евродепутатите също така гарантират, че страните от ЕС могат да забранят на доставчиците да прекъсват доставките на електроенергия за уязвимите клиенти, включително по време на спорове между доставчици и клиенти.

Договори за разлика

Законодателството предвижда т.нар. „договори за разлика“ или еквивалентни схеми със същите ефекти, за да се насърчат инвестициите в енергия. В „договори за разлика“ публичният орган компенсира производителя на енергия, ако пазарните цени падат твърде рязко, но събира плащания от него, ако цените са твърде високи. Използването на „договори за разлика“ ще бъде разрешено във всички инвестиции в ново производство на електроенергия, независимо дали от възобновяеми източници или от ядрена енергия.

Криза в цените на електроенергията

В текста се определя механизъм за обявяване на криза в цените на електроенергията. В ситуация на много високи цени и при определени условия ЕС може да обяви регионална или общоевропейска криза с цените на електроенергията, което ще позволи на държавите членки да предприемат временни мерки за определяне на цените на електроенергията за МСП и енергоемките промишлени потребители.

 

Източници: https://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20240408IPR20316/parlamentt-prie-reforma-na-pazara-na-elektroenerghiia-v-es?sender_campaign=egPyOl&sender_ctype=email&sender_customer=91pNJvz&utm_campaign=%d0%90%d0%ba%d1%82%d1%83%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%b8%20%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8%d0%bd%d0%b8%20%d0%be%d1%82%20%d1%81%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b0%20/%20Renewable%20energy%20sector%20updates&utm_medium=email&utm_source=newsletter

Копирай линка
Сподели статията

Винаги сме готови да обсъдим вашите идеи,  свържете се с нас

Обадете ни се

02 488 17 47
02 444 74 80
0885 031 305
0886 144 748

Пишете ни

Намерете ни

бул. Акад. Иван Гешов 104,
ет.6, офис 7
(до Пощенска банка,
вход на бул. Гешов)
София 1612
вижте карта

ЗАПИТВАНЕ ЗА ПРОДУКТ