Първата Net-Zero академия ще обучава 100 000 работници в сектора на фотоволтаичната енергия в Европейския съюз

На 20 юни Европейската комисия откри Европейската академия за слънчева енергия – първата от поредицата академии на Европейския съюз, които ще бъдат създадени по силата на Законодателния акт за промишленост с нулеви нетни емисии, за да се осигурят необходимите умения по веригите за създаване на стойност на нулево-енергийните технологии. Ролята на академиите по Закона за промишленост с нулеви нетни емисии е да разработват учебно съдържание и програми съвместно с индустрията, за да се гарантира наличието на достатъчно умения и работна сила по веригата на стойността. Смята се, че до 2030 г. само в сектора на производството на фотоволтаични продукти ще са необходими около 66 000 квалифицирани работници, за да може ЕС да постигне амбициозните си цели в областта на възобновяемата енергия, като същевременно гарантира конкурентоспособността на промишлеността. Соларната академия има за цел да обучи 100 000 работници във веригата за създаване на стойност в областта на фотоволтаиците през следващите три години, за да се справи с настоящия недостиг на работна ръка и умения в сектора. Следвайки успешния модел на Европейската академия за батерии, стартирала през 2022 г., Соларната академия ще разработи учебно съдържание заедно с индустрията и съответните страни във веригата за създаване на стойност на фотоволтаичните системи. Соларната академия ще разработи и удостоверения за обучение, които ще удостоверяват уменията, придобити от хората в нейните курсове за обучение, като по този начин ще се стимулира и мобилността на работната сила в рамките на единния пазар. Разгръщането на програмите се осъществява чрез местни партньори. Те могат да бъдат доставчици на професионално и образователно обучение, предприятия, университети или други образователни институции и центрове, с които Академията подписва договор за предоставяне на своите програми. Европейската комисия подкрепя стартирането на Европейската академия за слънчева енергия с 9 милиона евро от програмата за единния пазар. Проектът ще се изпълнява от Европейския институт за иновации и технологии (EIT) чрез неговата общност за знания и иновации EIT Innoenergy. Тази академия е най-новата инициатива на Комисията в подкрепа на усилията на ЕС за постигане на амбициозните цели по Европейската зелена сделка и плана REPowerEU, като същевременно се гарантира, че индустрията е устойчива и конкурентоспособна на световната сцена.

 

Източници: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/ip_24_3407?sender_campaign=dBjqYx&sender_ctype=email&sender_customer=D1ApkJx&utm_campaign=%D0%90%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8%20%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8%20%D0%BE%D1%82%20%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%20%2F%20Renewable%20energy%20sector%20updates&utm_medium=email&utm_source=newsletter

Копирай линка
Сподели статията

Винаги сме готови да обсъдим вашите идеи,  свържете се с нас

Обадете ни се

02 488 17 47
02 444 74 80
0885 031 305
0886 144 748

Пишете ни

Намерете ни

бул. Акад. Иван Гешов 104,
ет.6, офис 7
(до Пощенска банка,
вход на бул. Гешов)
София 1612
вижте карта

ЗАПИТВАНЕ ЗА ПРОДУКТ