Мощност: 279.8 kWp
Конструкция: Schweizer MSP FR-EW
Соларни панели: LONGi Solar LR4-72HPH 455М
Инвертори: KACO bueplanet 60.0 TL3
Нас. място: гр. София
Услуги: Доставка и изграждане

ЗАПИТВАНЕ ЗА ПРОДУКТ