Мощност: 29.5 kWp
Соларни панели: LONGi Solar LR5-54HIH 410М 410Wp
Инвертори: Huawei Three phase SUN2000 30KTL
Услуги: Доставка и изграждане

ЗАПИТВАНЕ ЗА ПРОДУКТ