Инвеститор: Физическо лице
Номинална мощност: 1180 Wp
Конструкция: Стационарна за покриви
Соларни панели: Поликристални
Акумулаторен блок: Rolls Battery
Нас. място: с. Войнеговци, Столична община
Услуги: Проектиране, доставка, монтаж
Етап: Готов

Описание: Обекта представлява вила, до която не достига обществена елeктропреносна мрежа. Монтирането на допълнителни модули позволява да се достигне обща мощност от 1180 Wp. Акумулаторния блок има 4 бр. батерии на Rolls battery с 375 Ah при 20HR, което осигурява електричество за дълъг период от време на вилата. Соларната система захранва безпроблемно телевизор, 3-4 енергоспестяващи крушки, хидрофорна помпа, хладилник и други малки консуматори на електрическа енергия. Съвременни решения с изключителни резултати без неблагоприятен екологичен отпечатък.

ЗАПИТВАНЕ ЗА ПРОДУКТ