Инвеститор: Физическо лице

Номинална мощност: 740 Wp

Конструкция: Стационарна за покриви

Соларни панели: монокристални, CHAORI

Нас. място: с. Войняговци, Столична община
Услуги: Проектиране, доставка, монтаж

Етап: Готов

Описание: Обекта представлява вила, до която не достига обществена ел.-разпределителна мрежа. Системата бе изградена на три етапа: 2009г. клиентът поръча един соларен панел, но инсталацията беше подготвена за разширяване. 2010г. бе добавен още един панел, а август 2011 – още два панела. Така се достигна обща мощност от 740 Wp и напълно независимо собствено ел.-захранване на вилата. Соларната система захранва безпроблемно телевизор, 3-4 енергоспестяващи крушки, хидрофорна помпа за вода, хладилник и други малки консуматори.

ЗАПИТВАНЕ ЗА ПРОДУКТ