Номинална мощност: 20,25 kWp
Конструкция: Статична за покрив
Соларни панели: Recom Amur Leopard 250 kWp
Инвертори: 3 бр. Victron Quattro 8000 VA, 24V
Нас. място: гр. София
Услуги: Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на хибридна фотоволтаична система с дизел-генератор и акумулаторен блок Rolls Battery – 58,32 kWh
Етап: Готов

ЗАПИТВАНЕ ЗА ПРОДУКТ