Инвеститор: Физическо лице
Инвертори: 3 бр. Victron Quattro 8000 VA, 24V
Нас. място: гр. София
Услуги: Доставка и монтаж на автономни инвертори за захранване, свързани в трифазна система.
Етап: Готов

ЗАПИТВАНЕ ЗА ПРОДУКТ