Инвеститор: Дима Комерс ЕООД

Номинална мощност: 69,3 kWp

Конструкция: Едноосна следяща, 2 х SunCarrier 6.0 с генераторна площ 287,5 кв.м

Соларни панели: поликристални, SHARP

Инвертори: Powador 33000xi-XL-Park

Нас. място: гр. Нова Загора, обл. Сливен
Услуги: Одит, проектиране, изграждане, монтаж

Етап: Завършен с Акт 16 (включена към мрежата на EVN)
Информация за добива на ел. енергия на ФВЕЦ Нова Загора ще намерите във Facebook…

ЗАПИТВАНЕ ЗА ПРОДУКТ