Инвеститор: Джи Ел Евроконсулт ЕООД
Мощност: 49,9 kWp
Конструкция: Статична
Соларни панели: Поликристални, SHARP
Инвертори: Powador 25000xi-XL-Park
Нас. място: с. Грозден, общ. Сунгурларе
Услуги: Енергиен одит, проектиране, доставка, монтаж, пускане в експлоатация
Етап: Завършен с Акт 16 (включен към мрежата на EVN).

ЗАПИТВАНЕ ЗА ПРОДУКТ