Мощност: 19 kWp
Конструкция: Навес за паркинг по индивидуален проект

Соларни панели: ReneSola 250Wp poly
Инвертори: KACO Powador
Нас. място: гр. Кубрат
Услуги: Енергиен одит, проектиране
Етап: Завършено проектиране. В процес на одобрение за субсидиране по Мярка 311.

ЗАПИТВАНЕ ЗА ПРОДУКТ