Инвеститор: Априлово Солар ЕООД
Мощност: 72,9 kWp
Конструкция: Статична
Соларни панели: Поликристални, Innotech Solar
Инвертори: Powador 30.0TL3
Нас. място: с. Априлово, общ. Гълъбово
Услуги: Слънчево-енергиен одит, проектиране, доставка и изграждане
Етап: Завършена с разрешение за ползване (Акт 16).

ЗАПИТВАНЕ ЗА ПРОДУКТ