Инвеститор: Мотто Инженеринг ЕООД

Номинална мощност: 61,2 kWp

Конструкция: Статична

Соларни панели: поликристални, SHARP

Инвертори: Powador 30000xi-XL-Park

Нас. място: с. Млекарево, общ. Нова Загора
Услуги: Енергиен одит, проектиране, доставка и монтаж

Етап: Одобрен за субсидиране по Мярка 312, Завършен с Акт 16 (включен към мрежата на EVN)

ЗАПИТВАНЕ ЗА ПРОДУКТ