Комисията представя препоръка за целта за намаляване на емисиите до 2040 г. по пътя към неутралност по отношение на климата през 2050 г.

Днес Комисията публикува подробна оценка на въздействието относно възможните пътища за постигане на договорената цел Европейският съюз да стане неутрален по отношение на климата до 2050 г. Въз основа на тази оценка на въздействието Комисията препоръчва намаляване на нетните емисии на парникови газове с 90% до 2040 г. в сравнение с нивата от 1990 г., като поставя началото на разискване […]

Европейската комисия одобри териториалните планове

След като Европейската комисия одобри днес териториалните планове за справедлив преход на България, страната ще получи 1,2 милиарда евро по линия на Фонда за справедлив преход (ФСП). Чрез ФСП ще бъде подпомогнато създаването на нови работни места и икономически дейности за справедлив преход в областите Стара Загора, Кюстендил и Перник в България, които са изправени пред най-големите социално-икономически […]

Покривна фотоволтаична централа

Цените на панелите намаляват и от това се възползват много домакинства по света – например в страната, която е лидер по поставени покривни инсталации – Австралия, солари има на всяка трета сграда, но по-големите проекти се движат по-тромаво. У нас е точно обратното – от възможностите се възползват основно големи компании и потенциалът на покривите […]

ЗАПИТВАНЕ ЗА ПРОДУКТ