Комисията представя насоки и препоръки за ускоряване на внедряването на енергията от възобновяеми източници преди годишнината на REPowerEU

Почти две години след приемането на плана REPowerEU днес Комисията предоставя допълнителна подкрепа на държавите членки за допълнително ускоряване на внедряването на енергия от възобновяеми източници и намаляване на вноса на руски изкопаеми горива. Комисията прие редица нови и актуализирани препоръки и документи с насоки за подобряване и рационализиране на процедурите за издаване на разрешения и търговете за […]

Италия ограничава инсталирането на слънчеви панели върху земеделска земя

Италианската дясна управляваща коалиция ограничава инсталирането на слънчеви панели върху земеделска земя, предаде Ройтерс. Решението предизвика широки критики, тъй като може да подкопае целите на Рим за декарбонизация. Новите правила, които бяха прието вчера, са част от по-широк пакет от мерки за защита на земеделието и рибарството и включват забрана за инсталиране на фотоволтаични системи […]

България е на път да загърби милиардите от ЕС за енергетика

България е на път да загърби милиарди левове финансиране по националния план за възстановяване и устойчивост в областта на енергетиката, приемайки решения, които ще направят много трудно получаването на парите. Предизборно и пред погледа на протестиращи миньори и енергетици, поканени безпрецедентно на заседанието на парламента, депутатите отложиха да разгледат и гласуват днес актуализираната Пътна карта за климатична […]

Парламентът прие реформа на пазара на електроенергия в ЕС

Реформата, приета в четвъртък, ще направи пазара на електроенергия в ЕС по-стабилен, достъпен и устойчив. Мерките, съставени от регламент и директива, вече договорени със Съвета, бяха приети с 433 гласа „за“, 140 „против“ и 15 „въздържал се“ и 473 гласа „за“, 80 „против“ и 27 „въздържал се“. Законодателството ще защити потребителите от нестабилни цени. Членовете […]

Комисията предприема действия за насърчаване на биотехнологиите и биопроизводството в ЕС

Днес Комисията представи предложение за поредица от целенасочени действия за насърчаване на биотехнологиите и биопроизводството в ЕС. В Съобщението „Изграждане на бъдещето заедно с природата“ се определят предизвикателствата и препятствията и се предлага преодоляването им в съответствие със Съобщението за дългосрочната конкурентоспособност на ЕС. Благодарение на напредъка в науките за живата природа (т.е. биологичните науки), подкрепян от цифровизацията и изкуствения интелект (ИИ), […]

КЕВР предлага за обществено обсъждане проект на Наредба № 6 от …2024 г. за присъединяване на обекти към електрическите мрежи

В изпълнение на правомощието си по чл. 21, ал. 1, т. 3 във връзка с чл. 116, ал. 7 от Закона за енергетиката (ЗЕ), Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) е приела Наредба № 6 от 24.02.2014 г. за присъединяване на производители и клиенти на електрическа енергия към преносната или към разпределителните електрически […]

Комисията представя препоръка за целта за намаляване на емисиите до 2040 г. по пътя към неутралност по отношение на климата през 2050 г.

Днес Комисията публикува подробна оценка на въздействието относно възможните пътища за постигане на договорената цел Европейският съюз да стане неутрален по отношение на климата до 2050 г. Въз основа на тази оценка на въздействието Комисията препоръчва намаляване на нетните емисии на парникови газове с 90% до 2040 г. в сравнение с нивата от 1990 г., като поставя началото на разискване […]

Европейската комисия одобри териториалните планове

След като Европейската комисия одобри днес териториалните планове за справедлив преход на България, страната ще получи 1,2 милиарда евро по линия на Фонда за справедлив преход (ФСП). Чрез ФСП ще бъде подпомогнато създаването на нови работни места и икономически дейности за справедлив преход в областите Стара Загора, Кюстендил и Перник в България, които са изправени пред най-големите социално-икономически […]

Покривна фотоволтаична централа

Цените на панелите намаляват и от това се възползват много домакинства по света – например в страната, която е лидер по поставени покривни инсталации – Австралия, солари има на всяка трета сграда, но по-големите проекти се движат по-тромаво. У нас е точно обратното – от възможностите се възползват основно големи компании и потенциалът на покривите […]

ЗАПИТВАНЕ ЗА ПРОДУКТ