Инвеститор: К-БИОЕНЕРГИЯ ЕООД
Мощност: 61,2 kWp
Конструкция: Статична
Соларни панели: Поликристални, Innotech Solar
Инвертори: Powador 18.0 TL3
Нас. място: с. Вресовo, общ. Руен, обл. Бургас
Услуги: Енергиен одит, проектиране, доставка и изграждане
Етап: Завършена с разрешение за ползване (Акт 16), за собствени нужди.

ЗАПИТВАНЕ ЗА ПРОДУКТ