Мощност: 29,76 kWp

Конструкция: Статична за покриви

Соларни панели: поликристални, Siliken Atakama

Нас. място: гр. Плевен

Инвертори: KACO Powador 14.0 TL3,  KACO Powador 18.0 TL3
Услуги: Проектиране, доставка и монтаж
Етап: Завършена

ЗАПИТВАНЕ ЗА ПРОДУКТ