Инвеститор: Юридическо лице

Мощност: 30 kWp
Конструкция: Статична за покрив и земя
Соларни панели: Поликристални, Renesola

Инвертори: Powador 10.0 TL3 / 12.0 TL3

Нас. място: с. Мламолово, общ. Бобов дол

Услуги: Проектиране
Етап: Завършено проектиране

ЗАПИТВАНЕ ЗА ПРОДУКТ